Privacy Policy

OCHRANA OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV A POU─îENIE O COOKIES

/Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov

poskytnut├ę prev├ídzkovate─żom dotknutej osobe pri z├şskavan├ş osobn├Żch ├║dajov od dotknutej osoby a pou─Źenie o cookies Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu/

 

  1. Prev├ídzkovate─ż

 

1.1.Toto┼żnos┼ą a kontaktn├ę ├║daje Prev├ídzkovate─ża s├║:

 

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Jurka Langsfelda 715/47, Kremnica 967 01, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

 

1.2. Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Prev├ídzkovate─ża je:

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.3.Adresa Prev├ídzkovate─ża k zasielaniu p├şsomnost├ş:

 

PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovenská republika

1.4.Prev├ídzkovate─ż t├Żmto v s├║lade s ─Źl├ínkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. m├íja 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov (─Ćalej len ÔÇ×NariadenieÔÇť) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prev├ídzkovate─ż z├şskava osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, tieto inform├ície pou─Źenia a vysvetlenia:

 

  1. Odkazy

 

2.1.Tieto z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tvoria s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok zverejnen├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

2.2.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy), ktor├ę sa pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

 

III. Ochrana osobn├Żch ├║dajov a pou┼ż├şvanie cookies. Pou─Źenie a vysvetlenie s├║borov cookies

3.1. Prev├ídzkovate─ż uv├ídza toto kr├ítke objasnenie funkcie s├║borov cookies:

3.1.1.S├║bory cookies s├║ textov├ę s├║bory, ktor├ę obsahuj├║ mal├ę mno┼żstvo inform├íci├ş, ktor├ę sa pri n├ív┼íteve webovej str├ínky stiahnu do v├í┼ího po─Ź├şta─Źa, mobilu alebo in├ęho elektronick├ęho zariadenia, ktor├ę pou┼ż├şvate na prehliadanie webovej dom├ęny.

S├║bory cookies umo┼ż┼łuj├║ webovej dom├ęne prev├ídzkovate─ża nielen rozpozna┼ą zariadenie u┼ż├şvate─ża, ale s├║─Źasne u┼ż├şvate─żovi umo┼ż┼łuj├║ pr├şstup k funkci├ím na str├ínke.

S├║bory cookies rozde─żujeme na dva z├íkladn├ę typy, a to:

Trval├ę s├║bory cookies ÔÇô tieto s├║bory cookies zost├ívaj├║ v zariaden├ş u┼ż├şvate─ża po─Źas doby uvedenej v s├║bore cookies. Aktivuj├║ sa v┼żdy, ke─Ć u┼ż├şvate─ż nav┼ít├şvi webov├║ dom├ęnu, ktor├í dan├Ż s├║bor cookies vytvorila.

Rela─Źn├ę s├║bory cookies ÔÇô tieto s├║bory umo┼ż┼łuj├║ prev├ídzkovate─żovi webovej dom├ęny prepoji┼ą aktivity u┼ż├şvate─ża, ke─Ć u┼ż├şvate─ż otvor├ş okno preh─żad├íva─Źa a skon─Ź├ş pri zatvoren├ş okna preh─żad├íva─Źa. Rela─Źn├ę s├║bory cookies sa vytv├íraj├║ do─Źasne. Po zatvoren├ş preh─żad├íva─Źa sa v┼íetky rela─Źn├ę s├║bory cookies vyma┼ż├║.

3.2.Vysvetlenie s├║borov cookies

3.2.1.S├║bor cookies je mal├Ż textov├Ż s├║bor, ktor├Ż webov├í lokalita uklad├í vo va┼íom po─Ź├şta─Źi alebo mobilnom zariaden├ş pri jej prehliadan├ş. V─Ćaka tomuto s├║boru si webov├í lokalita na ur─Źit├Ż ─Źas uchov├íva inform├ície o va┼íich krokoch a preferenci├ích (ako s├║ prihlasovacie meno, jazyk, ve─żkos┼ą p├şsma a in├ę nastavenia zobrazovania), tak┼że ich pri ─Ćal┼íej n├ív┼íteve webovej lokality alebo prehliadan├ş jej jednotliv├Żch str├ínok nemus├şte op├Ątovne uv├ídza┼ą.

3.3.Pou─Źenie o vyu┼żit├ş s├║borov cookies

3.3.1.Webov├ę s├şdlo prev├ídzkovate─ża pou┼ż├şva s├║bory cookies, aby sme uchovali:

3.3.1.1.skuto─Źnos┼ą, ┼że ste u┼ż odpovedali na prieskum zobrazuj├║ci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredn├şctvom ktor├ęho m├┤┼żete vyjadri┼ą svoj n├ízor na obsah str├ínky (nebude sa op├Ątovne zobrazova┼ą);

3.3.1.2.skuto─Źnos┼ą, ─Źi ste s├║hlasili (alebo nes├║hlasili) s t├Żm, aby sme vyu┼ż├şvali s├║bory cookies na tejto webovej lokalite.

3.3.1.3.Marketing a remarketing

Rovnako niektor├ę podstr├ínky, ktor├ę s├║ s├║─Źas┼ąou str├ínok Prev├ídzkovate─ża, pou┼ż├şvaj├║ s├║bory cookies na anonymn├Ż zber ┼ítatistick├Żch ├║dajov o tom, kto je odkazovate─żom zdroja na┼íej internetovej dom├ęny a akou formou ste sa na na┼íu internetov├║ dom├ęnu dostali.

Povolenie pou┼żitia s├║borov cookies nie je nevyhnutne potrebn├ę na spr├ívne fungovanie webovej lokality, ale poskytne v├ím to lep┼í├ş pou┼ż├şvate─żsk├Ż komfort pri pr├íci s ┼łou. S├║bory cookies m├┤┼żete vymaza┼ą alebo zablokova┼ą.

Inform├ície ukladan├ę v s├║boroch cookies sa nepou┼żij├║ na va┼íu osobn├║ identifik├íciu a ┼ítrukt├║ra ├║dajov je plne pod na┼íou kontrolou. S├║bory cookies sa nepou┼ż├şvaj├║ na in├ę ├║─Źely ako tie, ktor├ę s├║ uveden├ę v tomto texte. Niektor├ę z na┼íich str├ínok alebo podlokal├şt m├┤┼żu pou┼ż├şva┼ą dodato─Źn├ę alebo odli┼ín├ę s├║bory cookie ne┼ż uveden├ę v predch├ídzaj├║com texte. V takomto pr├şpade bud├║ na predmetnej str├ínke v osobitnom ozn├ímen├ş o s├║boroch cookies poskytnut├ę podrobn├ę ├║daje o ich pou┼żit├ş.

3.4.Ako kontrolova┼ą s├║bory cookies

3.4.1.S├║bory cookies m├┤┼żete kontrolova┼ą a/alebo zmaza┼ą pod─ża uv├í┼żenia ÔÇô podrobnosti si pozrite na str├ínke aboutcookies.org. M├┤┼żete vymaza┼ą v┼íetky s├║bory cookies ulo┼żen├ę vo svojom po─Ź├şta─Źi a v├Ą─Ź┼íinu prehliada─Źov m├┤┼żete nastavi┼ą tak, aby ste im znemo┼żnili ich ukladanie.

 

  1. Sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje

 

4.1.Prev├ídzkovate─ż na svojej str├ínke sprac├║va nasledovn├ę osobn├ę ├║daje: meno, priezvisko, bydlisko, emailov├í adresa, dom├íce telef├│nne ─Ź├şslo, ─Ź├şslo mobiln├ęho telef├│nu, faktura─Źn├í adresa, dodacia adresa ├║daje z├şskan├ę zo s├║borov cookies, IP adresy.

 

  1. Kontaktn├ę ├║daje zodpovednej osoby pre doh─żad nad ochranou osobn├Żch ├║dajov

 

5.1.Prev├ídzkovate─ż vymenoval zodpovedn├║ osobu pre ochranu osobn├Żch  ├║dajov v s├║lade s Nariaden├şm 2016/679 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov. Kontakt: nightgearsolutions@gmail.com

 

5.2.Prev├ídzkovate─ż, je z├írove┼ł Pred├ívaj├║cim v zmysle pojmu ustanovenom vo V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach tejto internetovej lokality.

 

  1. ├Ü─Źely sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby a doba spracov├ívania osobn├Żch ├şdajov

 

6.1.├Ü─Źelmi sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby s├║ najm├Ą:

 

6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zml├║v a ├║dajov klientov za ├║─Źelom uzatv├írania zml├║v s tret├şmi osobami

 

6.1.2.spracovanie ├║─Źtovn├Żch dokladov a dokladov s├║visiacich s obchodnou ─Źinnos┼ąou Prev├ídzkovate─ża

 

6.1.3.dodr┼żiavanie pr├ívnych predpisov v s├║vislosti s archiv├íciou dokumentov a dokladov napr. pod─ża z├íkona ─Ź. 431/2002 Z. z., Z├íkon o ├║─Źtovn├şctve v platnom znen├ş a ─Ćal┼í├şch pr├şslu┼ín├Żch prepisov

 

6.1.4.─Źinnos┼ą Prev├ídzkovate─ża v s├║vislosti so splnen├şm ┼żiadosti, objedn├ívky, zmluvy a obdobn├Żch in┼ítit├║tov Dotknutej osoby.

 

6.2.Osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby Prev├ídzkovate─ż uchov├íva iba po nevyhnutne nutn├║ dobu potrebn├║ na ├║─Źely plnenia zmluvy a ich n├íslednej archiv├ície v zmysle z├íkonn├Żch leh├┤t, ktor├ę Prev├ídzkovate─żovi ukladaj├║ pr├ívne predpisy.

 

VII. Pr├ívny z├íklad sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby

 

7.1.Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknut├Żch os├┤b je, v z├ívislosti od konkr├ętnych sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov a ├║─Źelu ich sprac├║vania s├║hlas Dotknut├Żch os├┤b so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov.

 

7.2 V pr├şpade, ┼że Prev├ídzkovate─ż vykon├íva sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ę na s├║hlase Dotknutej osoby, toto sprac├║vanie bude zah├íjen├ę a┼ż po udelen├ş dan├ęho s├║hlasu Dotknutou osobou.

 

7.3.V pr├şpade ak Prev├ídzkovate─ż sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby pre ├║─Źely jednania o predzmluvn├Żch vz┼ąahoch a uzatvorenie a plnenie k├║pnej zmluvy, a s t├Żm s├║visiaceho doru─Źenia tovaru, produktu alebo slu┼żby. Dotknut├í osoba m├í povinnos┼ą poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje pre riadne plnenie k├║pnej zmluvy, v opa─Źnom pr├şpade nie je mo┼żn├ę plnenie zabezpe─Źi┼ą. Osobn├ę ├║daje pre dan├Ż ├║─Źel sa sprac├║vaj├║ bez s├║hlasu dotknutej osoby.

 

VIII. Pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov

 

8.1.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby bud├║ alebo minim├ílne m├┤┼żu by┼ą:

 

8.1.1.┼ítatut├írne org├íny alebo ich ─Źlenovia Prev├ídzkovate─ża

 

8.1.2.osoby vykon├ívaj├║ce pracovn├║ ─Źinnos┼ą v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prev├ídzkovate─ża.

 

8.1.3.obchodn├ş z├ístupcovia prev├ídzkovate─ża a ─Ćal┼íie osoby spolupracuj├║ce s Prev├ídzkovate─żom pri plnen├ş ├║loh Prev├ídzkovate─ża. Na ├║─Źely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prev├ídzkovate─ża bud├║ pova┼żova┼ą v┼íetky fyzick├ę osoby vykon├ívaj├║ce pre Prev├ídzkovate─ża z├ívisl├║ pr├ícu na z├íklade pracovnej zmluvy alebo doh├┤d o pr├ícach vykon├ívan├Żch mimo pracovn├ęho pomeru.

 

8.1.4.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby bud├║ tie┼ż spolupracovn├şci prev├ídzkovate─ża, jeho obchodn├ş partneri, dod├ívatelia a zmluvn├ş partneri, a to najm├Ą: ├║─Źtovn├í spolo─Źnos┼ą, spolo─Źnos┼ą zabezpe─Źuj├║ca slu┼żby s├║visiace s tvorbou a ├║dr┼żbou softw├ęru, spolo─Źnos┼ą poskytuj├║ca prev├ídzkovate─żovi pr├ívne slu┼żby, spolo─Źnos┼ą poskytuj├║ca prev├ídzkovate─żovi poradenstvo, spolo─Źnosti zabezpe─Źuj├║ce prepravu a dodanie produktov kupuj├║cim a tret├şm osob├ím, marketingov├ę spolo─Źnosti, spolo─Źnosti prev├ídzkuj├║ce soci├ílne siete, spolo─Źnosti zabezpe─Źuj├║ce platobn├ę br├íny a ─Ćal┼íie platobn├ę met├│dy.

 

8.1.5.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov bud├║ tie┼ż s├║dy, org├íny ─Źinn├ę v trestnom konan├ş, da┼łov├Ż ├║rad a ─Ćal┼íie ┼ít├ítne org├íny, v pr├şpade ak tak ustanov├ş z├íkon. Pri─Źom osobn├ę ├║daje bud├║ Prev├ídzkovate─żom poskytnut├ę dan├Żm ├║radom a ┼ít├ítnym in┼ítit├║ci├ím na z├íklade a v s├║lade s pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky

 

  1. Inform├ícia o poskytovan├ş osobn├Żch ├║dajov do tret├şch kraj├şn a dobe ich uchov├ívania:

 

9.1.Neuplat┼łuje sa. Prev├ídzkovate─ż nepren├í┼ía osobn├ę ├║daje os├┤b do tret├şch kraj├şn.

 

 

  1. Pou─Źenie o existencii relevantn├Żch pr├ív Dotknutej osoby:

 

10.1.Dotknut├í osoba m├í okrem in├ęho nasledovn├ę pr├íva, pri─Źom:

 

10.1.1.Bodom 10.1 nie s├║ dotknut├ę ─Ćal┼íie pr├íva Dotknut├Żch os├┤b.

 

10.1.2.Pr├ívo Dotknutej osoby na pr├şstup k ├║dajom pod─ża ─Źl. 15 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

pr├ívo z├şska┼ą od Prev├ídzkovate─ża potvrdenie ─Źi sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, a ak ├íno tak v akom rozsahu. Z├írove┼ł ak s├║ sprac├║van├ę, ma pr├ívo zisti┼ą ich obsah a ┼żiada┼ą od Prev├ídzkovate─ża inform├ície o d├┤vode ich sprac├║vania, najm├Ą inform├ície o: D├┤vode ich sprac├║vania, kateg├│ri├ích dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov, o pr├şjemcoch alebo kateg├│ri├ích pr├şjemcov, ktor├Żm boli alebo bud├║ osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, najm├Ą v pr├şpade pr├şjemcov v tret├şch krajin├ích alebo medzin├írodn├Żch organiz├íci├ş, o predpokladanej dobe uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov alebo, ak to nie je mo┼żn├ę, inform├íciu o krit├ęri├ích na jej ur─Źenie, o existencii pr├íva po┼żadova┼ą od Prev├ídzkovate─ża opravu osobn├Żch ├║dajov t├Żkaj├║cich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania a o existencii pr├íva namieta┼ą proti tak├ęmuto sprac├║vaniu, o pr├íve poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, ak sa osobn├ę ├║daje nez├şskali od Dotknutej osoby, ak├ęko─żvek dostupn├ę inform├ície, pokia─ż ide o ich zdroj, o existencii automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v t├Żchto pr├şpadoch aspo┼ł zmyslupln├ę inform├ície o pou┼żitom postupe, ako aj v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pre Dotknut├║ osobu, o primeran├Żch z├íruk├ích pod─ża ─Źl├ínku 46 Nariadenia, t├Żkaj├║cich sa prenosu osobn├Żch ├║dajov, ak sa osobn├ę ├║daje pren├í┼íaj├║ do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii.

 

10.1.3.pr├ívo na poskytnutie k├│pie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa sprac├║vaj├║, av┼íak za dodr┼żania podmienky, ┼że pr├ívo na poskytnutie k├│pie sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov nesmie ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch.

 

10.1.4.pr├ívo Dotknutej osoby na opravu pod─ża ─Źl├ínku 16 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je pr├ívo: aby Prev├ídzkovate─ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu opravil nespr├ívne osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa t├Żkaj├║ Dotknutej osoby. pr├ívo na doplnenie ne├║pln├Żch osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby, a to aj prostredn├şctvom poskytnutia doplnkov├ęho vyhl├ísenia Dotknutej osoby, pr├ívo Dotknutej osoby na vymazanie osobn├Żch ├║dajov (tzv. pr├ívo ÔÇ×na zabudnutieÔÇť) pod─ża ─Źl├ínku 17 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.5.pr├ívo dosiahnu┼ą u Prev├ídzkovate─ża bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymazanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa dot├Żkaj├║ Dotknutej osoby, ak je splnen├Ż niektor├Ż z t├Żchto d├┤vodov:

osobn├ę ├║daje u┼ż nie s├║ potrebn├ę na ├║─Źely, na ktor├ę sa z├şskavali alebo inak sprac├║vali, Dotknut├í osoba odvol├í s├║hlas, na z├íklade ktor├ęho sa sprac├║vanie vykon├íva, a to za splnenia podmienky, ┼że neexistuje in├Ż pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1. Nariadenia a nepreva┼żuj├║ ┼żiadne opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov alebo Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 2. Nariadenia, osobn├ę ├║daje sa sprac├║vali nez├íkonne, osobn├ę ├║daje musia by┼ą vymazan├ę, aby sa splnila z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża pr├íva Eur├│pskej ├║nie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha, osobn├ę ├║daje sa z├şskavali v s├║vislosti s ponukou slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pod─ża ─Źl├ínku 8 ods. 1. Nariadenia;

 

10.1.6.pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż, ktor├Ż zverejnil osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, so zrete─żom na dostupn├║ technol├│giu a n├íklady na vykonanie opatren├ş podnikol primeran├ę opatrenia vr├ítane technick├Żch opatren├ş, aby informoval in├Żch prev├ídzkovate─żov, ktor├ş vykon├ívaj├║ sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ┼że Dotknut├í osoba ich ┼żiada, aby vymazali v┼íetky odkazy na tieto osobn├ę ├║daje, ich k├│piu alebo repliky, pritom plat├ş, ┼że pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov s obsahom pr├ív pod─ża ─Źl├ínku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia  nevznikne, pokia─ż je sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov potrebn├ę:

 

10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.

 

10.1.8.na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktor├í si vy┼żaduje sprac├║vanie pod─ża pr├íva Eur├│pskej ├║nie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha, alebo na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej Prev├ídzkovate─żovi.

 

10.1.9.z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu v oblasti verejn├ęho zdravia v s├║lade s ─Źl├ínkom 9 ods. 2. p├şsm. h) a i) Nariadenia, ako aj ─Źl├ínkom 9 ods. 3. Nariadenia.

 

10.1.10.na ├║─Źely archiv├ície vo verejnom z├íujme, na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1. Nariadenia, pokia─ż je pravdepodobn├ę, ┼że pr├ívo uveden├ę v ─Źl├ínku 17 ods. 1. Nariadenia znemo┼żn├ş alebo z├íva┼żn├Żm sp├┤sobom s┼ąa┼ż├ş dosiahnutie cie─żov tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov; alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov;

 

10.1.11.pr├ívo Dotknutej osoby na obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 18 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.12.pr├ívo na to, aby Prev├ídzkovate─ż obmedzil sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, pokia─ż ide o jeden z t├Żchto pr├şpadov: Dotknut├í osoba napadne spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia umo┼ż┼łuj├║ceho Prev├ídzkovate─żovi overi┼ą spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je protiz├íkonn├ę a Dotknut├í osoba namieta proti vymazaniu osobn├Żch ├║dajov a ┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia, Prev├ídzkovate─ż u┼ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źely sprac├║vania, ale potrebuje ich Dotknut├í osoba na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, Dotknut├í osoba namietala vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1. Nariadenia, a to a┼ż do overenia, ─Źi opr├ívnen├ę d├┤vody na strane Prev├ídzkovate─ża preva┼żuj├║ nad opr├ívnen├Żmi d├┤vodmi Dotknutej osoby;

 

10.1.13.pr├ívo, aby v pr├şpade, ┼że sa sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov obmedzilo, tak├ęto obmedzene sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje sa s v├Żnimkou uchov├ívania sprac├║vali len so s├║hlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, alebo na ochranu pr├ív inej fyzickej alebo pr├ívnickej osoby, alebo z d├┤vodov d├┤le┼żit├ęho verejn├ęho z├íujmu Eur├│pskej ├║nie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu;

 

10.1.14.pr├ívo by┼ą vopred informovan├Ż o zru┼íen├ş obmedzenia sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov;

 

10.1.15.pr├ívo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti vo─Źi pr├şjemcom pod─ża ─Źl├ínku 19 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je: pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż ozn├ímil ka┼żd├ęmu pr├şjemcovi, ktor├ęmu boli osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, ka┼żd├║ opravu alebo vymazanie osobn├Żch ├║dajov alebo obmedzenie sprac├║vania uskuto─Źnen├ę pod─ża ─Źl├ínku 16, ─Źl├ínku 17 ods. 1. a ─Źl├ínku 18 Nariadenia, pokia─ż sa to neuk├í┼że ako nemo┼żn├ę alebo si to nevy┼żaduje neprimeran├ę ├║silie, pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż o t├Żchto pr├şjemcoch informoval Dotknut├║ osobu, ak to Dotknut├í osoba po┼żaduje;

 

10.1.16.pr├ívo Dotknutej osoby na prenosnos┼ą ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 20 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je: pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa t├Żkaj├║ Dotknutej osoby a ktor├ę poskytla Prev├ídzkovate─żovi, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi bez toho, aby jej Prev├ídzkovate─ż br├ínil, ak:

 

a/ sa sprac├║vanie zaklad├í na s├║hlase Dotknutej osoby pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. a) Nariadenia alebo ─Źl├ínku 9 ods. 2. p├şsm. a) Nariadenia, alebo na zmluve pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. b) Nariadenia, a s├║─Źasne

b/ sa sprac├║vanie vykon├íva automatizovan├Żmi prostriedkami, a s├║─Źasne:

 

10.1.17.pr├ívo na z├şskanie osobn├Żch ├║dajov v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi bez toho, aby jej Prev├ídzkovate─ż br├ínil, nebude ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch;

 

10.1.18.pr├ívo na prenos osobn├Żch ├║dajov priamo od jedn├ęho prev├ídzkovate─ża druh├ęmu prev├ídzkovate─żovi, pokia─ż je to technicky mo┼żn├ę;

 

10.1.19.pr├ívo Dotknutej osoby namieta┼ą pod─ża ─Źl├ínku 21 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.20.pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, ktor├ę je vykon├ívan├ę na z├íklade ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. e) alebo f) Nariadenia, vr├ítane namietania proti profilovaniu zalo┼żen├ęmu na t├Żchto ustanoveniach Nariadenia;

 

10.1.21.v pr├şpade realiz├ície pr├íva kedyko─żvek namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, ktor├ę je vykon├ívan├ę na z├íklade ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. e) alebo f) Nariadenia, vr├ítane namietania proti profilovaniu zalo┼żen├ęmu na t├Żchto ustanoveniach Nariadenia pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż ─Ćalej nesprac├║val osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, pokia─ż nepreuk├í┼że nevyhnutn├ę opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie, ktor├ę preva┼żuj├║ nad z├íujmami, pr├ívami a slobodami Dotknutej osoby, alebo d├┤vody na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov

 

10.1.22.pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa t├Żka Dotknutej osoby, na ├║─Źely priameho marketingu, vr├ítane profilovania v rozsahu, v akom s├║vis├ş s priamym marketingom; pritom plat├ş, ┼że ak Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źely priameho marketingu, osobn├ę ├║daje sa u┼ż na tak├ę ├║─Źely nesm├║ sprac├║va┼ą;

 

10.1.23.v s├║vislosti s pou┼ż├şvan├şm slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pr├ívo na uplatnenie pr├íva namieta┼ą proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov prostredn├şctvom automatizovan├Żch prostriedkov s pou┼żit├şm technick├Żch ┼ípecifik├íci├ş;

 

10.1.24.pr├ívo namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa t├Żka Dotknutej osoby, ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1. Nariadenia, av┼íak s v├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć je sprac├║vanie nevyhnutn├ę na plnenie ├║lohy z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu;

 

10.1.25.pr├ívo Dotknutej osoby s├║visiace s automatizovan├Żm individu├ílnym rozhodovan├şm pod─ża ─Źl├ínku 22 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.26.pr├ívo, aby sa na Dotknut├║ osobu nevz┼ąahovalo rozhodnutie, ktor├ę je zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na automatizovanom sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov, vr├ítane profilovania, a ktor├ę m├í pr├ívne ├║─Źinky, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ alebo ju podobne v├Żznamne ovplyv┼łuj├║, s v├Żnimkou pr├şpadov pod─ża ─Źl├ínku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s v├Żnimkou pr├şpadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutn├ę na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prev├ídzkovate─żom,

 

10.1.27.povolen├ę pr├ívom Eur├│pskej ├║nie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha a ktor├Żm sa z├írove┼ł stanovuj├║ aj vhodn├ę opatrenia zaru─Źuj├║ce ochranu pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov Dotknutej osoby alebo (c) zalo┼żen├ę na v├Żslovnom s├║hlase Dotknutej osoby.

 

  1. Pou─Źenie o pr├íve Dotknutej osoby odvola┼ą s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov:

 

11.1.Dotknut├í osoba je kedyko─żvek opr├ívnen├í odvola┼ą svoj s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ęho na s├║hlase udelenom pred jeho odvolan├şm.

Dotknut├í osoba je kedyko─żvek opr├ívnen├í odvola┼ą svoj s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov ÔÇô v celom rozsahu alebo len s─Źasti. ─îiasto─Źn├ę odvolanie s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov sa m├┤┼że t├Żka┼ą ur─Źit├ęho typu spracovate─żskej oper├ície / spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, pri─Źom z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov v rozsahu zvy┼ín├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş ostane nedotknut├í. ─îiasto─Źn├ę odvolanie s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov sa m├┤┼że t├Żka┼ą ur─Źit├ęho konkr├ętneho ├║─Źelu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov / ur─Źit├Żch konkr├ętnych ├║─Źelov sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, pri─Źom z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov na ostatn├ę ├║─Źely ostane nedotknut├í.

Pr├ívo odvola┼ą s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że Dotknut├í osoba realizova┼ą v listinnej podobe na adresu Prev├ídzkovate─ża zap├şsan├║ ako jeho s├şdlo v obchodnom registri v ─Źase odvolania s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov alebo v elektronickej podobe prostredn├şctvom elektronick├Żch prostriedkov (zaslan├şm e-mailu na e-mailov├║ adresu Prev├ídzkovate─ża uveden├║ pri identifik├ícii Prev├ídzkovate─ża v tomto dokumente).

 

XII. Pou─Źenie o pr├íve Dotknutej osoby poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu:

 

12.1.Dotknut├í osoba m├í pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, a to najm├Ą v ─Źlenskom ┼ít├íte svojho obvykl├ęho pobytu, mieste v├Żkonu pr├íce alebo v mieste ├║dajn├ęho poru┼íenia, ak sa domnieva, ┼że sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, je v rozpore s Nariaden├şm, a to v┼íetko bez toho, aby boli dotknut├ę ak├ęko─żvek in├ę spr├ívne alebo s├║dne prostriedky n├ípravy.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo, aby dozorn├Ż org├ín, ktor├ęmu sa s┼ąa┼żnos┼ą podala, ju ako s┼ąa┼żovate─ża informoval o pokroku a v├Żsledku s┼ąa┼żnosti, a to vr├ítane mo┼żnosti poda┼ą s├║dny prostriedok n├ípravy pod─ża ─Źl├ínku 78 Nariadenia.

 

12.2.Dozorn├Żm org├ínom v Slovenskej republike je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky.

 

XIII. Inform├ície s├║visiace s automatick├Żm rozhodovan├şm vr├ítane profilovania:

 

13.1.Ke─Ć┼że v pr├şpade Prev├ídzkovate─ża nejde o spracovanie osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby v podobe automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prev├ídzkovate─ż nie je povinn├Ż uvies┼ą inform├ície pod─ża ─Źl├ínku 13 ods. 2 p├şsm. f) Nariadenia, t. j. inform├ície o automatizovanom rozhodovan├ş vr├ítane profilovania a o pou┼żitom postupe, ako aj o v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pre Dotknut├║ osobu. Neuplat┼łuje sa.

 

XIV. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

14.1.Tieto Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov a pou─Źenia o cookies tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a Reklama─Źn├ęho poriadku. Dokumenty ÔÇô V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a Reklama─Źn├Ż poriadok tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla  Pred├ívaj├║ceho.

14.2.Tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą ich zverejnen├şm na Webovom s├şdle pred├ívaj├║ceho 01.07.2021

 

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk

 

 

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep you secure, we need you to log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for your understanding.

Login