Privacy Policy

OCHRANA OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV A POU─îENIE O COOKIES

/Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov

poskytnut├ę prev├ídzkovate─żom dotknutej osobe pri z├şskavan├ş osobn├Żch ├║dajov od dotknutej osoby a pou─Źenie o cookies Internetov├ęho obchodu www.nightgearsolutions.eu/

 

  1. Prev├ídzkovate─ż

 

1.1.Toto┼żnos┼ą a kontaktn├ę ├║daje Prev├ídzkovate─ża s├║:

 

Obchodn├ę meno: PRIMANOX s. r. o.
S├şdlo: Kalin─Źiakova 6206/2, Bansk├í Bystrica 974 05, Slovensk├í republika

Zap├şsan├í v registri Okresn├ęho s├║du Bansk├í Bystrica, Oddiel Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo 40894/S
I─îO: 53324048

DI─î: 2121389908

I─î DPH: SK2121389908
Bankov├Ż ├║─Źet: SK1110000001650033001

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

 

1.2. Emailov├Ż kontakt a telefonick├Ż kontakt na Prev├ídzkovate─ża je:

Email: nightgearsolutions@gmail.com

Tel. ─Ź.: +421 950 440 012

 

1.3.Adresa Prev├ídzkovate─ża k zasielaniu p├şsomnost├ş:

 

PRIMANOX s. r. o., Kalin─Źiakova 6206/2, 974 05 Bansk├í Bystrica, Slovensk├í republika

1.4.Prev├ídzkovate─ż t├Żmto v s├║lade s ─Źl├ínkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. m├íja 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica 95/46/ES v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov (─Ćalej len ÔÇ×NariadenieÔÇť) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prev├ídzkovate─ż z├şskava osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, tieto inform├ície pou─Źenia a vysvetlenia:

 

  1. Odkazy

 

2.1.Tieto z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov tvoria s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok zverejnen├Żch na Webovom s├şdle Pred├ívaj├║ceho.

2.2.V zmysle ┬ž3, ods. 1, p├şsm. n), Z├íkona ─Ź. 102/2014 Z.z. Pred├ívaj├║ci informuje spotrebite─ża, ┼że neexistuj├║ ┼żiadne ┼ípeci├ílne pr├şslu┼ín├ę k├│dexy spr├ívania, ku ktor├Żm sa pred├ívaj├║ci zaviazal k ich dodr┼żiavaniu, pri─Źom k├│dexom spr├ívania sa rozumie dohoda, alebo s├║bor pravidiel, ktor├ę vymedzuj├║ spr├ívanie pred├ívaj├║ceho, ktor├Ż sa zaviazal dodr┼żiava┼ą tento k├│dex spr├ívania vo vz┼ąahu k jednej alebo viacer├Żm osobitn├Żm obchodn├Żm praktik├ím, alebo obchodn├Żm odvetviam, ak tieto nie s├║ ustanoven├ę z├íkonom, alebo in├Żm pr├ívnym predpisom alebo opatren├şm org├ínu verejnej spr├ívy), ktor├ę sa pred├ívaj├║ci zaviazal dodr┼żiava┼ą, a o sp├┤sobe, ak├Żm sa m├┤┼że spotrebite─ż s nimi obozn├ími┼ą, alebo z├şska┼ą ich znenie.

 

III. Ochrana osobn├Żch ├║dajov a pou┼ż├şvanie cookies. Pou─Źenie a vysvetlenie s├║borov cookies

3.1. Prev├ídzkovate─ż uv├ídza toto kr├ítke objasnenie funkcie s├║borov cookies:

3.1.1.S├║bory cookies s├║ textov├ę s├║bory, ktor├ę obsahuj├║ mal├ę mno┼żstvo inform├íci├ş, ktor├ę sa pri n├ív┼íteve webovej str├ínky stiahnu do v├í┼ího po─Ź├şta─Źa, mobilu alebo in├ęho elektronick├ęho zariadenia, ktor├ę pou┼ż├şvate na prehliadanie webovej dom├ęny.

S├║bory cookies umo┼ż┼łuj├║ webovej dom├ęne prev├ídzkovate─ża nielen rozpozna┼ą zariadenie u┼ż├şvate─ża, ale s├║─Źasne u┼ż├şvate─żovi umo┼ż┼łuj├║ pr├şstup k funkci├ím na str├ínke.

S├║bory cookies rozde─żujeme na dva z├íkladn├ę typy, a to:

Trval├ę s├║bory cookies ÔÇô tieto s├║bory cookies zost├ívaj├║ v zariaden├ş u┼ż├şvate─ża po─Źas doby uvedenej v s├║bore cookies. Aktivuj├║ sa v┼żdy, ke─Ć u┼ż├şvate─ż nav┼ít├şvi webov├║ dom├ęnu, ktor├í dan├Ż s├║bor cookies vytvorila.

Rela─Źn├ę s├║bory cookies ÔÇô tieto s├║bory umo┼ż┼łuj├║ prev├ídzkovate─żovi webovej dom├ęny prepoji┼ą aktivity u┼ż├şvate─ża, ke─Ć u┼ż├şvate─ż otvor├ş okno preh─żad├íva─Źa a skon─Ź├ş pri zatvoren├ş okna preh─żad├íva─Źa. Rela─Źn├ę s├║bory cookies sa vytv├íraj├║ do─Źasne. Po zatvoren├ş preh─żad├íva─Źa sa v┼íetky rela─Źn├ę s├║bory cookies vyma┼ż├║.

3.2.Vysvetlenie s├║borov cookies

3.2.1.S├║bor cookies je mal├Ż textov├Ż s├║bor, ktor├Ż webov├í lokalita uklad├í vo va┼íom po─Ź├şta─Źi alebo mobilnom zariaden├ş pri jej prehliadan├ş. V─Ćaka tomuto s├║boru si webov├í lokalita na ur─Źit├Ż ─Źas uchov├íva inform├ície o va┼íich krokoch a preferenci├ích (ako s├║ prihlasovacie meno, jazyk, ve─żkos┼ą p├şsma a in├ę nastavenia zobrazovania), tak┼że ich pri ─Ćal┼íej n├ív┼íteve webovej lokality alebo prehliadan├ş jej jednotliv├Żch str├ínok nemus├şte op├Ątovne uv├ídza┼ą.

3.3.Pou─Źenie o vyu┼żit├ş s├║borov cookies

3.3.1.Webov├ę s├şdlo prev├ídzkovate─ża pou┼ż├şva s├║bory cookies, aby sme uchovali:

3.3.1.1.skuto─Źnos┼ą, ┼że ste u┼ż odpovedali na prieskum zobrazuj├║ci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredn├şctvom ktor├ęho m├┤┼żete vyjadri┼ą svoj n├ízor na obsah str├ínky (nebude sa op├Ątovne zobrazova┼ą);

3.3.1.2.skuto─Źnos┼ą, ─Źi ste s├║hlasili (alebo nes├║hlasili) s t├Żm, aby sme vyu┼ż├şvali s├║bory cookies na tejto webovej lokalite.

3.3.1.3.Marketing a remarketing

Rovnako niektor├ę podstr├ínky, ktor├ę s├║ s├║─Źas┼ąou str├ínok Prev├ídzkovate─ża, pou┼ż├şvaj├║ s├║bory cookies na anonymn├Ż zber ┼ítatistick├Żch ├║dajov o tom, kto je odkazovate─żom zdroja na┼íej internetovej dom├ęny a akou formou ste sa na na┼íu internetov├║ dom├ęnu dostali.

Povolenie pou┼żitia s├║borov cookies nie je nevyhnutne potrebn├ę na spr├ívne fungovanie webovej lokality, ale poskytne v├ím to lep┼í├ş pou┼ż├şvate─żsk├Ż komfort pri pr├íci s ┼łou. S├║bory cookies m├┤┼żete vymaza┼ą alebo zablokova┼ą.

Inform├ície ukladan├ę v s├║boroch cookies sa nepou┼żij├║ na va┼íu osobn├║ identifik├íciu a ┼ítrukt├║ra ├║dajov je plne pod na┼íou kontrolou. S├║bory cookies sa nepou┼ż├şvaj├║ na in├ę ├║─Źely ako tie, ktor├ę s├║ uveden├ę v tomto texte. Niektor├ę z na┼íich str├ínok alebo podlokal├şt m├┤┼żu pou┼ż├şva┼ą dodato─Źn├ę alebo odli┼ín├ę s├║bory cookie ne┼ż uveden├ę v predch├ídzaj├║com texte. V takomto pr├şpade bud├║ na predmetnej str├ínke v osobitnom ozn├ímen├ş o s├║boroch cookies poskytnut├ę podrobn├ę ├║daje o ich pou┼żit├ş.

3.4.Ako kontrolova┼ą s├║bory cookies

3.4.1.S├║bory cookies m├┤┼żete kontrolova┼ą a/alebo zmaza┼ą pod─ża uv├í┼żenia ÔÇô podrobnosti si pozrite na str├ínke aboutcookies.org. M├┤┼żete vymaza┼ą v┼íetky s├║bory cookies ulo┼żen├ę vo svojom po─Ź├şta─Źi a v├Ą─Ź┼íinu prehliada─Źov m├┤┼żete nastavi┼ą tak, aby ste im znemo┼żnili ich ukladanie.

 

  1. Sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje

 

4.1.Prev├ídzkovate─ż na svojej str├ínke sprac├║va nasledovn├ę osobn├ę ├║daje: meno, priezvisko, bydlisko, emailov├í adresa, dom├íce telef├│nne ─Ź├şslo, ─Ź├şslo mobiln├ęho telef├│nu, faktura─Źn├í adresa, dodacia adresa ├║daje z├şskan├ę zo s├║borov cookies, IP adresy.

 

  1. Kontaktn├ę ├║daje zodpovednej osoby pre doh─żad nad ochranou osobn├Żch ├║dajov

 

5.1.Prev├ídzkovate─ż vymenoval zodpovedn├║ osobu pre ochranu osobn├Żch  ├║dajov v s├║lade s Nariaden├şm 2016/679 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov. Kontakt: nightgearsolutions@gmail.com

 

5.2.Prev├ídzkovate─ż, je z├írove┼ł Pred├ívaj├║cim v zmysle pojmu ustanovenom vo V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach tejto internetovej lokality.

 

  1. ├Ü─Źely sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby a doba spracov├ívania osobn├Żch ├║dajov

 

6.1.├Ü─Źelmi sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby s├║ najm├Ą:

 

6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zml├║v a ├║dajov klientov za ├║─Źelom uzatv├írania zml├║v s tret├şmi osobami

 

6.1.2.spracovanie ├║─Źtovn├Żch dokladov a dokladov s├║visiacich s obchodnou ─Źinnos┼ąou Prev├ídzkovate─ża

 

6.1.3.dodr┼żiavanie pr├ívnych predpisov v s├║vislosti s archiv├íciou dokumentov a dokladov napr. pod─ża z├íkona ─Ź. 431/2002 Z. z., Z├íkon o ├║─Źtovn├şctve v platnom znen├ş a ─Ćal┼í├şch pr├şslu┼ín├Żch prepisov

 

6.1.4.─Źinnos┼ą Prev├ídzkovate─ża v s├║vislosti so splnen├şm ┼żiadosti, objedn├ívky, zmluvy a obdobn├Żch in┼ítit├║tov Dotknutej osoby.

 

6.2.Osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby Prev├ídzkovate─ż uchov├íva iba po nevyhnutne nutn├║ dobu potrebn├║ na ├║─Źely plnenia zmluvy a ich n├íslednej archiv├ície v zmysle z├íkonn├Żch leh├┤t, ktor├ę Prev├ídzkovate─żovi ukladaj├║ pr├ívne predpisy.

 

VII. Pr├ívny z├íklad sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby

 

7.1.Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknut├Żch os├┤b je, v z├ívislosti od konkr├ętnych sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov a ├║─Źelu ich sprac├║vania s├║hlas Dotknut├Żch os├┤b so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov.

 

7.2 V pr├şpade, ┼że Prev├ídzkovate─ż vykon├íva sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ę na s├║hlase Dotknutej osoby, toto sprac├║vanie bude zah├íjen├ę a┼ż po udelen├ş dan├ęho s├║hlasu Dotknutou osobou.

 

7.3.V pr├şpade ak Prev├ídzkovate─ż sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby pre ├║─Źely jednania o predzmluvn├Żch vz┼ąahoch a uzatvorenie a plnenie k├║pnej zmluvy, a s t├Żm s├║visiaceho doru─Źenia tovaru, produktu alebo slu┼żby. Dotknut├í osoba m├í povinnos┼ą poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje pre riadne plnenie k├║pnej zmluvy, v opa─Źnom pr├şpade nie je mo┼żn├ę plnenie zabezpe─Źi┼ą. Osobn├ę ├║daje pre dan├Ż ├║─Źel sa sprac├║vaj├║ bez s├║hlasu dotknutej osoby.

 

VIII. Pr├şjemcovia alebo kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov

 

8.1.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby bud├║ alebo minim├ílne m├┤┼żu by┼ą:

 

8.1.1.┼ítatut├írne org├íny alebo ich ─Źlenovia Prev├ídzkovate─ża

 

8.1.2.osoby vykon├ívaj├║ce pracovn├║ ─Źinnos┼ą v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prev├ídzkovate─ża.

 

8.1.3.obchodn├ş z├ístupcovia prev├ídzkovate─ża a ─Ćal┼íie osoby spolupracuj├║ce s Prev├ídzkovate─żom pri plnen├ş ├║loh Prev├ídzkovate─ża. Na ├║─Źely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prev├ídzkovate─ża bud├║ pova┼żova┼ą v┼íetky fyzick├ę osoby vykon├ívaj├║ce pre Prev├ídzkovate─ża z├ívisl├║ pr├ícu na z├íklade pracovnej zmluvy alebo doh├┤d o pr├ícach vykon├ívan├Żch mimo pracovn├ęho pomeru.

 

8.1.4.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby bud├║ tie┼ż spolupracovn├şci prev├ídzkovate─ża, jeho obchodn├ş partneri, dod├ívatelia a zmluvn├ş partneri, a to najm├Ą: ├║─Źtovn├í spolo─Źnos┼ą, spolo─Źnos┼ą zabezpe─Źuj├║ca slu┼żby s├║visiace s tvorbou a ├║dr┼żbou softw├ęru, spolo─Źnos┼ą poskytuj├║ca prev├ídzkovate─żovi pr├ívne slu┼żby, spolo─Źnos┼ą poskytuj├║ca prev├ídzkovate─żovi poradenstvo, spolo─Źnosti zabezpe─Źuj├║ce prepravu a dodanie produktov kupuj├║cim a tret├şm osob├ím, marketingov├ę spolo─Źnosti, spolo─Źnosti prev├ídzkuj├║ce soci├ílne siete, spolo─Źnosti zabezpe─Źuj├║ce platobn├ę br├íny a ─Ćal┼íie platobn├ę met├│dy.

 

8.1.5.Pr├şjemcom osobn├Żch ├║dajov bud├║ tie┼ż s├║dy, org├íny ─Źinn├ę v trestnom konan├ş, da┼łov├Ż ├║rad a ─Ćal┼íie ┼ít├ítne org├íny, v pr├şpade ak tak ustanov├ş z├íkon. Pri─Źom osobn├ę ├║daje bud├║ Prev├ídzkovate─żom poskytnut├ę dan├Żm ├║radom a ┼ít├ítnym in┼ítit├║ci├ím na z├íklade a v s├║lade s pr├ívnymi predpismi Slovenskej republiky

 

  1. Inform├ícia o poskytovan├ş osobn├Żch ├║dajov do tret├şch kraj├şn a dobe ich uchov├ívania:

 

9.1.Neuplat┼łuje sa. Prev├ídzkovate─ż nepren├í┼ía osobn├ę ├║daje os├┤b do tret├şch kraj├şn.

 

 

  1. Pou─Źenie o existencii relevantn├Żch pr├ív Dotknutej osoby:

 

10.1.Dotknut├í osoba m├í okrem in├ęho nasledovn├ę pr├íva, pri─Źom:

 

10.1.1.Bodom 10.1 nie s├║ dotknut├ę ─Ćal┼íie pr├íva Dotknut├Żch os├┤b.

 

10.1.2.Pr├ívo Dotknutej osoby na pr├şstup k ├║dajom pod─ża ─Źl. 15 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

pr├ívo z├şska┼ą od Prev├ídzkovate─ża potvrdenie ─Źi sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, a ak ├íno tak v akom rozsahu. Z├írove┼ł ak s├║ sprac├║van├ę, ma pr├ívo zisti┼ą ich obsah a ┼żiada┼ą od Prev├ídzkovate─ża inform├ície o d├┤vode ich sprac├║vania, najm├Ą inform├ície o: D├┤vode ich sprac├║vania, kateg├│ri├ích dotknut├Żch osobn├Żch ├║dajov, o pr├şjemcoch alebo kateg├│ri├ích pr├şjemcov, ktor├Żm boli alebo bud├║ osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, najm├Ą v pr├şpade pr├şjemcov v tret├şch krajin├ích alebo medzin├írodn├Żch organiz├íci├ş, o predpokladanej dobe uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov alebo, ak to nie je mo┼żn├ę, inform├íciu o krit├ęri├ích na jej ur─Źenie, o existencii pr├íva po┼żadova┼ą od Prev├ídzkovate─ża opravu osobn├Żch ├║dajov t├Żkaj├║cich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania a o existencii pr├íva namieta┼ą proti tak├ęmuto sprac├║vaniu, o pr├íve poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, ak sa osobn├ę ├║daje nez├şskali od Dotknutej osoby, ak├ęko─żvek dostupn├ę inform├ície, pokia─ż ide o ich zdroj, o existencii automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v t├Żchto pr├şpadoch aspo┼ł zmyslupln├ę inform├ície o pou┼żitom postupe, ako aj v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pre Dotknut├║ osobu, o primeran├Żch z├íruk├ích pod─ża ─Źl├ínku 46 Nariadenia, t├Żkaj├║cich sa prenosu osobn├Żch ├║dajov, ak sa osobn├ę ├║daje pren├í┼íaj├║ do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii.

 

10.1.3.pr├ívo na poskytnutie k├│pie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa sprac├║vaj├║, av┼íak za dodr┼żania podmienky, ┼że pr├ívo na poskytnutie k├│pie sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov nesmie ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch.

 

10.1.4.pr├ívo Dotknutej osoby na opravu pod─ża ─Źl├ínku 16 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je pr├ívo: aby Prev├ídzkovate─ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu opravil nespr├ívne osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa t├Żkaj├║ Dotknutej osoby. pr├ívo na doplnenie ne├║pln├Żch osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby, a to aj prostredn├şctvom poskytnutia doplnkov├ęho vyhl├ísenia Dotknutej osoby, pr├ívo Dotknutej osoby na vymazanie osobn├Żch ├║dajov (tzv. pr├ívo ÔÇ×na zabudnutieÔÇť) pod─ża ─Źl├ínku 17 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.5.pr├ívo dosiahnu┼ą u Prev├ídzkovate─ża bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymazanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa dot├Żkaj├║ Dotknutej osoby, ak je splnen├Ż niektor├Ż z t├Żchto d├┤vodov:

osobn├ę ├║daje u┼ż nie s├║ potrebn├ę na ├║─Źely, na ktor├ę sa z├şskavali alebo inak sprac├║vali, Dotknut├í osoba odvol├í s├║hlas, na z├íklade ktor├ęho sa sprac├║vanie vykon├íva, a to za splnenia podmienky, ┼że neexistuje in├Ż pr├ívny z├íklad pre sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1. Nariadenia a nepreva┼żuj├║ ┼żiadne opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov alebo Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 2. Nariadenia, osobn├ę ├║daje sa sprac├║vali nez├íkonne, osobn├ę ├║daje musia by┼ą vymazan├ę, aby sa splnila z├íkonn├í povinnos┼ą pod─ża pr├íva Eur├│pskej ├║nie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha, osobn├ę ├║daje sa z├şskavali v s├║vislosti s ponukou slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pod─ża ─Źl├ínku 8 ods. 1. Nariadenia;

 

10.1.6.pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż, ktor├Ż zverejnil osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, so zrete─żom na dostupn├║ technol├│giu a n├íklady na vykonanie opatren├ş podnikol primeran├ę opatrenia vr├ítane technick├Żch opatren├ş, aby informoval in├Żch prev├ídzkovate─żov, ktor├ş vykon├ívaj├║ sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ┼że Dotknut├í osoba ich ┼żiada, aby vymazali v┼íetky odkazy na tieto osobn├ę ├║daje, ich k├│piu alebo repliky, pritom plat├ş, ┼że pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov s obsahom pr├ív pod─ża ─Źl├ínku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia  nevznikne, pokia─ż je sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov potrebn├ę:

 

10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.

 

10.1.8.na splnenie z├íkonnej povinnosti, ktor├í si vy┼żaduje sprac├║vanie pod─ża pr├íva Eur├│pskej ├║nie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha, alebo na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej Prev├ídzkovate─żovi.

 

10.1.9.z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu v oblasti verejn├ęho zdravia v s├║lade s ─Źl├ínkom 9 ods. 2. p├şsm. h) a i) Nariadenia, ako aj ─Źl├ínkom 9 ods. 3. Nariadenia.

 

10.1.10.na ├║─Źely archiv├ície vo verejnom z├íujme, na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1. Nariadenia, pokia─ż je pravdepodobn├ę, ┼że pr├ívo uveden├ę v ─Źl├ínku 17 ods. 1. Nariadenia znemo┼żn├ş alebo z├íva┼żn├Żm sp├┤sobom s┼ąa┼ż├ş dosiahnutie cie─żov tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov; alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov;

 

10.1.11.pr├ívo Dotknutej osoby na obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 18 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.12.pr├ívo na to, aby Prev├ídzkovate─ż obmedzil sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, pokia─ż ide o jeden z t├Żchto pr├şpadov: Dotknut├í osoba napadne spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia umo┼ż┼łuj├║ceho Prev├ídzkovate─żovi overi┼ą spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je protiz├íkonn├ę a Dotknut├í osoba namieta proti vymazaniu osobn├Żch ├║dajov a ┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia, Prev├ídzkovate─ż u┼ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źely sprac├║vania, ale potrebuje ich Dotknut├í osoba na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, Dotknut├í osoba namietala vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1. Nariadenia, a to a┼ż do overenia, ─Źi opr├ívnen├ę d├┤vody na strane Prev├ídzkovate─ża preva┼żuj├║ nad opr├ívnen├Żmi d├┤vodmi Dotknutej osoby;

 

10.1.13.pr├ívo, aby v pr├şpade, ┼że sa sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov obmedzilo, tak├ęto obmedzene sprac├║van├ę osobn├ę ├║daje sa s v├Żnimkou uchov├ívania sprac├║vali len so s├║hlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, alebo na ochranu pr├ív inej fyzickej alebo pr├ívnickej osoby, alebo z d├┤vodov d├┤le┼żit├ęho verejn├ęho z├íujmu Eur├│pskej ├║nie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu;

 

10.1.14.pr├ívo by┼ą vopred informovan├Ż o zru┼íen├ş obmedzenia sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov;

 

10.1.15.pr├ívo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti vo─Źi pr├şjemcom pod─ża ─Źl├ínku 19 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je: pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż ozn├ímil ka┼żd├ęmu pr├şjemcovi, ktor├ęmu boli osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, ka┼żd├║ opravu alebo vymazanie osobn├Żch ├║dajov alebo obmedzenie sprac├║vania uskuto─Źnen├ę pod─ża ─Źl├ínku 16, ─Źl├ínku 17 ods. 1. a ─Źl├ínku 18 Nariadenia, pokia─ż sa to neuk├í┼że ako nemo┼żn├ę alebo si to nevy┼żaduje neprimeran├ę ├║silie, pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż o t├Żchto pr├şjemcoch informoval Dotknut├║ osobu, ak to Dotknut├í osoba po┼żaduje;

 

10.1.16.pr├ívo Dotknutej osoby na prenosnos┼ą ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 20 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je: pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa t├Żkaj├║ Dotknutej osoby a ktor├ę poskytla Prev├ídzkovate─żovi, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi bez toho, aby jej Prev├ídzkovate─ż br├ínil, ak:

 

a/ sa sprac├║vanie zaklad├í na s├║hlase Dotknutej osoby pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. a) Nariadenia alebo ─Źl├ínku 9 ods. 2. p├şsm. a) Nariadenia, alebo na zmluve pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. b) Nariadenia, a s├║─Źasne

b/ sa sprac├║vanie vykon├íva automatizovan├Żmi prostriedkami, a s├║─Źasne:

 

10.1.17.pr├ívo na z├şskanie osobn├Żch ├║dajov v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a pr├ívo prenies┼ą tieto ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi bez toho, aby jej Prev├ídzkovate─ż br├ínil, nebude ma┼ą nepriazniv├ę d├┤sledky na pr├íva a slobody in├Żch;

 

10.1.18.pr├ívo na prenos osobn├Żch ├║dajov priamo od jedn├ęho prev├ídzkovate─ża druh├ęmu prev├ídzkovate─żovi, pokia─ż je to technicky mo┼żn├ę;

 

10.1.19.pr├ívo Dotknutej osoby namieta┼ą pod─ża ─Źl├ínku 21 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.20.pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, ktor├ę je vykon├ívan├ę na z├íklade ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. e) alebo f) Nariadenia, vr├ítane namietania proti profilovaniu zalo┼żen├ęmu na t├Żchto ustanoveniach Nariadenia;

 

10.1.21.v pr├şpade realiz├ície pr├íva kedyko─żvek namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, ktor├ę je vykon├ívan├ę na z├íklade ─Źl├ínku 6 ods. 1. p├şsm. e) alebo f) Nariadenia, vr├ítane namietania proti profilovaniu zalo┼żen├ęmu na t├Żchto ustanoveniach Nariadenia pr├ívo, aby Prev├ídzkovate─ż ─Ćalej nesprac├║val osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby, pokia─ż nepreuk├í┼że nevyhnutn├ę opr├ívnen├ę d├┤vody na sprac├║vanie, ktor├ę preva┼żuj├║ nad z├íujmami, pr├ívami a slobodami Dotknutej osoby, alebo d├┤vody na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov

 

10.1.22.pr├ívo kedyko─żvek namieta┼ą proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa t├Żka Dotknutej osoby, na ├║─Źely priameho marketingu, vr├ítane profilovania v rozsahu, v akom s├║vis├ş s priamym marketingom; pritom plat├ş, ┼że ak Dotknut├í osoba namieta vo─Źi sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źely priameho marketingu, osobn├ę ├║daje sa u┼ż na tak├ę ├║─Źely nesm├║ sprac├║va┼ą;

 

10.1.23.v s├║vislosti s pou┼ż├şvan├şm slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti pr├ívo na uplatnenie pr├íva namieta┼ą proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov prostredn├şctvom automatizovan├Żch prostriedkov s pou┼żit├şm technick├Żch ┼ípecifik├íci├ş;

 

10.1.24.pr├ívo namieta┼ą z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa konkr├ętnej situ├ície Dotknutej osoby proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa t├Żka Dotknutej osoby, ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na ├║─Źely vedeck├ęho alebo historick├ęho v├Żskumu ─Źi na ┼ítatistick├ę ├║─Źely pod─ża ─Źl├ínku 89 ods. 1. Nariadenia, av┼íak s v├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć je sprac├║vanie nevyhnutn├ę na plnenie ├║lohy z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu;

 

10.1.25.pr├ívo Dotknutej osoby s├║visiace s automatizovan├Żm individu├ílnym rozhodovan├şm pod─ża ─Źl├ínku 22 Nariadenia, ktor├ęho obsahom je:

 

10.1.26.pr├ívo, aby sa na Dotknut├║ osobu nevz┼ąahovalo rozhodnutie, ktor├ę je zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na automatizovanom sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov, vr├ítane profilovania, a ktor├ę m├í pr├ívne ├║─Źinky, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ alebo ju podobne v├Żznamne ovplyv┼łuj├║, s v├Żnimkou pr├şpadov pod─ża ─Źl├ínku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s v├Żnimkou pr├şpadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutn├ę na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prev├ídzkovate─żom,

 

10.1.27.povolen├ę pr├ívom Eur├│pskej ├║nie alebo pr├ívom ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu Prev├ídzkovate─ż podlieha a ktor├Żm sa z├írove┼ł stanovuj├║ aj vhodn├ę opatrenia zaru─Źuj├║ce ochranu pr├ív a slob├┤d a opr├ívnen├Żch z├íujmov Dotknutej osoby alebo (c) zalo┼żen├ę na v├Żslovnom s├║hlase Dotknutej osoby.

 

  1. Pou─Źenie o pr├íve Dotknutej osoby odvola┼ą s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov:

 

11.1.Dotknut├í osoba je kedyko─żvek opr├ívnen├í odvola┼ą svoj s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ęho na s├║hlase udelenom pred jeho odvolan├şm.

Dotknut├í osoba je kedyko─żvek opr├ívnen├í odvola┼ą svoj s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov ÔÇô v celom rozsahu alebo len s─Źasti. ─îiasto─Źn├ę odvolanie s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov sa m├┤┼że t├Żka┼ą ur─Źit├ęho typu spracovate─żskej oper├ície / spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, pri─Źom z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov v rozsahu zvy┼ín├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş ostane nedotknut├í. ─îiasto─Źn├ę odvolanie s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov sa m├┤┼że t├Żka┼ą ur─Źit├ęho konkr├ętneho ├║─Źelu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov / ur─Źit├Żch konkr├ętnych ├║─Źelov sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, pri─Źom z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov na ostatn├ę ├║─Źely ostane nedotknut├í.

Pr├ívo odvola┼ą s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że Dotknut├í osoba realizova┼ą v listinnej podobe na adresu Prev├ídzkovate─ża zap├şsan├║ ako jeho s├şdlo v obchodnom registri v ─Źase odvolania s├║hlasu so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov alebo v elektronickej podobe prostredn├şctvom elektronick├Żch prostriedkov (zaslan├şm e-mailu na e-mailov├║ adresu Prev├ídzkovate─ża uveden├║ pri identifik├ícii Prev├ídzkovate─ża v tomto dokumente).

 

XII. Pou─Źenie o pr├íve Dotknutej osoby poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu:

 

12.1.Dotknut├í osoba m├í pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, a to najm├Ą v ─Źlenskom ┼ít├íte svojho obvykl├ęho pobytu, mieste v├Żkonu pr├íce alebo v mieste ├║dajn├ęho poru┼íenia, ak sa domnieva, ┼że sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żka, je v rozpore s Nariaden├şm, a to v┼íetko bez toho, aby boli dotknut├ę ak├ęko─żvek in├ę spr├ívne alebo s├║dne prostriedky n├ípravy.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo, aby dozorn├Ż org├ín, ktor├ęmu sa s┼ąa┼żnos┼ą podala, ju ako s┼ąa┼żovate─ża informoval o pokroku a v├Żsledku s┼ąa┼żnosti, a to vr├ítane mo┼żnosti poda┼ą s├║dny prostriedok n├ípravy pod─ża ─Źl├ínku 78 Nariadenia.

 

12.2.Dozorn├Żm org├ínom v Slovenskej republike je ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky.

 

XIII. Inform├ície s├║visiace s automatick├Żm rozhodovan├şm vr├ítane profilovania:

 

13.1.Ke─Ć┼że v pr├şpade Prev├ídzkovate─ża nejde o spracovanie osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby v podobe automatizovan├ęho rozhodovania vr├ítane profilovania uveden├ęho v ─Źl├ínku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prev├ídzkovate─ż nie je povinn├Ż uvies┼ą inform├ície pod─ża ─Źl├ínku 13 ods. 2 p├şsm. f) Nariadenia, t. j. inform├ície o automatizovanom rozhodovan├ş vr├ítane profilovania a o pou┼żitom postupe, ako aj o v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęhoto sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pre Dotknut├║ osobu. Neuplat┼łuje sa.

 

XIV. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

14.1.Tieto Z├ísady a pou─Źenia o ochrane osobn├Żch ├║dajov a pou─Źenia o cookies tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok a Reklama─Źn├ęho poriadku. Dokumenty ÔÇô V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky a Reklama─Źn├Ż poriadok tohto Webov├ęho s├şdla s├║ zverejnen├ę na dom├ęne Webov├ęho s├şdla  Pred├ívaj├║ceho.

14.2.Tieto Z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą ich zverejnen├şm na Webovom s├şdle pred├ívaj├║ceho 01.07.2021

 

 

Tento eshop je certifikovan├Ż http://www.pravoeshopov.sk