Withdrawal from the contract

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.nightgearsolutions.eu

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: PRIMANOX s. r. o., Jurka Langsfelda 715/47, 976 01 Kremnica, Slovenská republika

 

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: Formular odstupenie od zmluvy.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep you secure, we need you to log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for your understanding.

Login